PROJEKTY


Wszystkie prace poprzedzamy projektem graficznym. Stwarza on możliwość konfrontacji oczekiwań klienta z wizją plastyka oraz wizualizuje pracę przed jej realizacją. Każdy projekt czeka na ostateczną akceptację zleceniodawcy. Nasz plastyk zaprojektuje znak firmowy oraz system identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Zaproponuje układ graficzny oraz zestaw kolorów zgodnie z kanonami sztuki oraz najnowszymi trendami plastycznymi.

  

design by Graffik.pl